Celem kursu jest identyfikacja i doskonalenie kompetencji uczestników: pracy zespołowej, budowania zespołów i zarządzania zespołami. Kolejny z cyklu kursów Zarządzania Indywidualnym Potencjałem pogłębia świadomość własnego potencjału uczestników, stylu pracy w grupie oraz stylu przywództwa. Porządkuje pojęcia i dostarcza metod i narzędzi niezbędnych w zawodowym przygotowaniu menedżerów w obszarze pracy efektywnych zespołów.