Celem zajęć jest przedstawienie szeregu zagadnień związanych z kulturą w stosunkach międzynarodowych (SM) i znaczenia czynnika kulturowego w SM. Uwzględnione zostały aspekty definicyjne, a także elementy kultury w teoriach SM i współczesne procesy „antropologizacji” nauk, znaczenia świadomości międzykulturowej, globalizacji wartości w SM, dominacji kulturowej i soft power czy prawa do kultury. Moduł uwzględnia również czynnik kulturowy w prowadzeniu konfliktów zbrojnych, wybrane formy współpracy międzynarodowej na rzecz kultury i dialog w dziedzinie praw człowieka. Zajęcia pozwalają studentom lepiej zrozumieć znaczenie kultury w SM, a także krytycznie oceniać czynnik kulturowy w kształtowaniu stosunków międzynarodowych.