Kurs ma na celu budowanie samowiedzy na temat indywidualnego potencjału, trening  autorefleksji  oraz doskonalenie umiejętności:

-  przedstawiania się  zgodnego z intencjami, przekonującego, ujmującego istotne elementy autocharakterystyki  stosownie do sytuacji;

-  wykorzystania skutecznych i stosownych form i argumentów dostępnych w danej sytuacji ( wypowiedź ustna w relacji interpersonalnej i wystąpieniu publicznym; pisemna; rozmowa telefoniczna, wiadomości tekstowe, aktywność w sieci itp.); 

 - planowania rozwoju  kompetencji autoprezentacji na podstawie analizy sytuacji autoprezentacyjnych oraz jej wpływu  na otoczenie;    

- budowania strategii autoprezentacji służącej budowaniu marki osobistej na rynku pracy, w określonym środowisku branżowym.