Wprowadzenie studentów do systemów agentowych i wieloagentowych oraz ich zastosowań. Wprowadzenie do projektowania inteligentnych systemów autonomicznych.  Zaznajomienie studentów z głównymi problemami, związanymi z projektowaniem i implementacją systemów wieloagentowych.