Projekt jest pomyślany tak, aby student wykazał się profesjonalizmem zawodowym, gdzie punktowane będą: kreatywność, precyzja realizacji, znajomość różnych aplikacji multimedialnych.

Pracując nad projektem należy wyobrazić sobie sytuację, w której pracodawca określa co i jak ma być wykonane i nazwane - nie można zatem stosować dowolności przy narzuconych określonych kryteriach. Po prostu pracodawca ma określone żądania, które wynikają z innych, nie znanych pracownikowi uwarunkowań.