Wybrane zagadnienia związane z wpływem kultury masowej w przestrzeni sztuk wizualnych przedstawione w formie tekstowych wykładów teoretycznych wspartych prezentacjami multimedialnymi.

Ćwiczenia dla studentów oparte na bazie tematów wykorzystanych w wykładach.