Niniejszy kurs udostępnia studentom EWS (Europejski Wydział Sztuk) wytyczne do realizacji projektu zaliczeniowego z przedmiotu Pracownia multimedialna 2. W tym przypadku są to zaawansowane ćwiczenia z aplikacji multimedialnej Anime Studio Pro.

Samo nauczanie programu Anime Studio Pro odbywa się podczas regularnych zajęć przewidzianych w planie zajęć.
Pierwsza część tego programu omówiona była na przedmiocie Wybrane Zagadnienia z Multimediów.

Student, który ma ze mną zajęcia z tego przedmiotu, może połączyć się z pracownią komputerową uczelni Vistula i skopiować na swój prywatny dysk pliki udostępnione w niniejszym kursie. Na podstawie instrukcji tam zawartych będzie realizował zadania ćwiczeniowe. Każde zadanie jest szczegółowo opisane pod względem wymogów, jakie powinno spełnić wynikowa animacja.