Przedstawiam Państwu cykl wykładów z Podstaw miernictwa geodezyjnego dla kierunku budownictwo. Mam nadzieję, że prezentowane treści pomogą usystematyzować wiedzę z tego ptrzedmiotu.