Projekt zaliczeniowy z przedmiotu Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej 2.

Niniejszy kurs udostępnia studentom EWS (Europejski Wydział Sztuk) wytyczne do realizacji projektu zaliczeniowego z przedmiotu Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej 2. W tym przypadku są to ćwiczenia z aplikacji multimedialnej ActionScript 3.0 w ramach Animate CC.

Student, który ma ze mną zajęcia z tego przedmiotu, może połączyć się z pracownią komputerową uczelni Vistula i skopiować na swój prywatny dysk pliki udostępnione w niniejszym kursie. Na podstawie instrukcji tam zawartych będzie realizował zadania ćwiczeniowe. Każde zadanie jest szczegółowo opisane pod względem wymogów, jakie powinno spełnić wynikowa animacja.

Bardzo ważne!!!

Ze względu na ograniczenia Moodle, niektóre pliki są przesyłane w postaci archiwum RAR. Po skopiowaniu pliku na swój dysk należy rozpakowywać to archiwum. Na dyskach komputerów w pracowni jest program pakujący/rozpakowujący, którym należy się posłużyć.

Pakowanie plików oszczędza miejsce na dysku platformy Moodle.

Samo nauczanie języka programowania ActionScript w aplikacji Flash odbywa się podczas regularnych zajęć przewidzianych w planie zajęć.

Podczas realizacji zadań ćwiczeniowych jedyną forma kontaktu ze mną jest wysłanie e-maila na mój adres udostępniony podczas zajęć. Nie można bowiem przewidzieć, kiedy student będzie pracował zdalnie.

Podczas formowania e-maila należy podać swoje dane personalne, swoją grupę ćwiczeniową, podać dokładną lokalizację pliku na uczelnianym dysku prywatnym, w którym znajduje się realizowana praca. Może to przyspieszyć uzyskanie odpowiedzi, porady, konsultacji lub uzyskać inną formę rozwiązania problemu.

Jest też możliwe przysłanie mi pliku (plików) niezbędnych do otrzymania właściwej odpowiedzi.

Zachęcam do czynnego uczestniczenia w procesie zdalnego kształcenia i życzę jak najlepszych rezultatów.