Kurs mechaniki budowli cz 1. dla kierunku budownictwo studia pierwszego stopnia 
dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych