Technologia informacyjna (ang. information technology, IT) to przedmiot poświęcony zagadnieniom, metodom, środkom i działaniom związanym z przetwarzaniem informacji. W ramach zajęć zostaną przedstawione narzędzia, pozwalające na pozyskiwanie informacji, selekcjonowanie ich, analizę, przetwarzanie, gromadzenie, zarządzanie i przekazywanie ich.

Grupa: GRB1SP