Przedstawienie podstawowych metod numerycznych do aproksymacji, interpolacji, rozwiązywania równań różniczkowych. Krótki opis metody elementów skończonych dla konstrukcji prętowych. Podstawowy kurs środowiska MATLAB