Szkolenie biblioteczne ma za zadanie wyjaśnić studentom i pracownikom Uczelni VISTULA jak korzystać i poruszać się po Bibliotece Naukowej, również w jej wirtualnym środowisku. Szkolenie zawiera materiały dotyczące pracy biblioteki oraz materiałów w niej zawartych. Jest przedstawione w ścisłej i treściwej formie. Całość kończy się testem sprawdzającym, którego zaliczenie warunkuje zaliczenie przedmiotu. Szkolenie obowiązuje wszystkich studentów rozpoczynających naukę na naszej uczelni.
The library training has been created in order to guide students and staff of VISTULA University around the Academic Library and explain ways of accessing the library collections. The training is short and simple. Students get credit for the library training when they pass a test concluding the training. The training is compulsory for all students.