Metody optymalizacji i symulacji procesów z wykorzystaniem systemów IT.