The Moodle platform is an online tool that supports the teaching process, which is introduced to all the lecturers and students at Vistula University Group. Moodle allows for:
 • complex course preparation,
 • signing-up for lectures,
 • creating and sharing electronic teaching resources,
 • communication between users,
 • group work support (developement of a shared document),
 • user's activity analysis, 
 • testing students' knowledge. 
If you have any questions regarding Moodle, contact us at moodle@vistula.edu.pl.
Platforma Moodle jest narzędziem wspomagającym proces dydaktyczny, z której korzystać mogą wykładowcy oraz studenci w Grupie Uczelni Vistula. Moodle pozwala m.in. na:
 • kompleksowe zaplanowanie przebiegu kursu,
 • prowadzenie zapisów na zajęcia,
 • tworzenie i udostępnianie elektronicznych materiałów edukacyjnych,
 • komunikację między użytkownikami,
 • wspieranie pracy grupowej (np. poprzez pracę nad wspólnym dokumentem),
 • analizę aktywności w systemie,
 • weryfikację wiedzy. 
Jeżeli masz pytanie dotyczące Moodle, skontaktuj się z nami pod adresem moodle@vistula.edu.pl.


Moodle for Teachers is a public course that provides free and open e-learning on how to teach online using Moodle course and learning management system and other web technologies.